The Phone Booth – an image of old media use

From the stuffiness of the cinema and phone booth to the open networks of YouTube and mobiles: While one generation grew up using media in closed spaces, another generation is right now growing up acting and thinking in open networks. How do we, the adults, understand and, just as importantly, speak to the first generation of the network society?

Continue reading “The Phone Booth – an image of old media use”

The usual discussion of Public – Private: but what about the mobile?

A gifted person recently drew my attention to the fact that our portable devices such as the mobile and the portable computer has a huge impact on the way we perceive the internet in a very particular way. The difference between the traditional use of the internet accessed via stable computers e.g. in the private sphere of the home and the wireless internet accessed via e.g. the mobile or the portable computer is in terms of the general perception of the medium and accordingly social uses of the medium. The internet was in the general public traditionally used mostly in the private sphere – at home. One major factor in regards to the use of the internet has therefore been the clash between the public and the private sphere, that is, the access of the public sphere into the private sphere – the home and most importantly into the child’s playroom. An important safety measure in regards to to eg. raising one’s child in the network society has therefore traditionally been to make children aware of the public nature of the internet when using it, e.g. when they produce content on the internet. But what if the use of mobiles to access the wireless network will cause a move of the internet from the private realm back into the public realm in terms of perception? And will this actually mean that people in general (and children) will become more aware of the public nature of the internet and accordingly new social rules connected with the use of the wireless network will automatically emerge? hmmmm….that might be the case. at least it’s a challenging thought. And by the way the man who drew my attetion to this and that I have just referenced is called Francesco Lapenta and is a lecturer in Visual Sociology at The University of Roskilde

Digitale kløfter (“Digital divides”, op ed, Dagbladet Information)

En digital revolution har fundet sted. Den er fejet over landene, har forbundet dem med sitrende kabler og signaler og dannet et netværk af vigtige informationer. Den har ændret måden, mange af os kommunikerer, arbejder og lever på. Og den har ændret økonomiske såvel som politiske makrostrukturer.

Continue reading “Digitale kløfter (“Digital divides”, op ed, Dagbladet Information)”

Uhyggeligt tæt på (“Uncannily close”, op ed, Dagbladet Information)

Verden føles mindre. Det geografisk afgrænsede rum er blevet til »flows« af ikke kun information og billeder, men også af mennesker. Hvad der engang var langt væk er nu både fysisk, og især symbolsk, gennem massemedierne, uhyggeligt tæt på. Afstand bliver derfor kulturel. Når traditionelle sociale og geografiske grænser nedbrydes, dannes nye symbolske grænser, og verden bliver i stedet inddelt i kulturelle territorier, der bliver tillagt værdi og mening gennem medierne…. Read the full article on www.information.dk