Tillid

“Tillid” har været år 2013’s buzz-word. Alle taler om ”tilliden til internettet”, som noget, der skal genskabes og genopbygges. Og den ”mistillid”, der er fulgt efter sidste års afsløringer om masseovervågning, præsenteres som et kerneproblem. Men måske vi skulle vente lidt med at genskabe tilliden til internettet.

This post is in Danish, because it was written for the Danish version of the Day we Fight Back campaign 11 February 2014.  Read the English translation here

“Tillid” var særligt politikere og industrigiganters yndlingsord i år 2013, når de talte om internettet.  Og det er selvfølgelig, fordi”tillid” er en af internettets fundamentale byggesten. Det er driveren for digitale medietjenesters forretningsmodeller og grundlaget for vellykkede offentlige digitale løsninger. ”Tillid” er fundamentalt set kapital i en netværksalder.

Men  internettets befolkning er i stigende grad begyndt at tvivle. Den tillid til et internet, der er til for dem og deres behov, er over de sidste par år blevet mindre og mindre, viser flere undersøgelser. Og så kom sommeren 2013, hvor vores “tillid” til internettet blev rystet i sin grundvold. “Snowden effekten”, som man også har kaldt det, har været med til at skabe en generel usikkerhed blandt Internettets befolkning omkring sikkerheden af deres ​​data.

Og når tillid bliver til mistillid, så begynder folk at handle anderledes.  Nogle fravælger bestemte apps, som de ikke stoler på. Andre begynder at vælge alternative services osv.  Det betyder så også, at indtægter samt gode argumenter for super smarte offentlige digitale løsninger forsvinder, hvilket naturligvis kun kan sende kuldegysninger ned ad ryggen på nogle.

Men er mangel på tillid ikke præcis det, vi har brug for? Måske er det netop ”mistilliden”, der har fået 28% af Internettets befolkning til at bruge ”privacy tools”. Mistilliden har også skabt et momentum for en masse innovative tanker og initiativer vedrørende internettets arkitektur og fremtid (som f.eks. Dark Mail Alliance og Indie Tech bevægelsen). Den manglende tillid sætter os et skridt tilbage, men det er et nødvendigt skridt, når nu internettet er gået i stykker (”The internet is broken”).

For måske skal vi netop bare starte forfra og spørge os selv, hvilket internet, det er vi vil have. Et internet, der giver plads til, at innovation og nytænkning kan udfolde sig frit (”What Privacy is for”, Julie Cohen) eller noget andet.  Og imens vi går og spekulerer og er uenige om dette grundspørgsmål i internationale fora som f.eks. IGF, så er mistillid faktisk den allerbedste attitude at have.

Måske kan man endda kalde ”mistilliden” et af højdepunkterne i Internettets evolution.

Read English translation of this article here

Image: CC-BY-SA-3.0